تلفات کرونایی انگلیس به پایین‌ترین میزان از اواخر تابستان رسید.