سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد تلفات کشورهای دنیا از کووید۱۹ حتماً کمتر اعلام شده است.