رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند که طالبان در موضع خود نسبت به این رژیم بازنگری می‌کند.