یک کارشناس مسائل منطقه خاطر نشان کرد: رویکرد کاخ سفید نسبت به شرایط داخلی اراضی اشغالی تغییر کرده و بایدن همانند اوباما سعی دارد تا چهره های خشن تندرو و افراطی را از چرخه قدرت خارج کند.