شرکت هواپیمایی ملی قزاقستان ایر آستانه و شرکت هواپیمایی پگاسوس ایرلاینز ترکیه اعلام کردند که پروازهای خود به روسیه را بطور موقت متوقف کرده‌اند.