یک روزنامه صهیونیستی در گزارشی نوشت، ایران، ترکیه و روسیه در رابطه عملگرایانه باهم برابر دشمنان مشترک خود در غرب همکاری می کنند و برنامه‌های خود را پیش می‌برند.