فدراسیون جهانی فوتبال به دنبال تغییر فرمت گروه بندی جام جهانی است.