در حالی که کمتر از یک‌ماه دیگر به انتخابات میان دوره‌ای آمریکا باقی‌مانده است، خبرگزاری رویترز از تشدید تدابیر امنیتی برای برگزاری این انتخابات خبر داد.