مجله اشپیگل گزارش داد، اوکراین نخستین بخش از چهار سیستم دفاع هوایی را از آلمان دریافت کرده است.