در حالی که تنها ۹ روز دیگر تا پایان دولت ترامپ باقی مانده، وی قصد دارد امروز کوبا را در لیست کشور‌های حامی تروریسم قرار دهد.