یک کارشناس مسایل بین‌الملل گفت: دونالد ترامپ چهل و پنجمین رئیس جمهور در تاریخ ۲۴۴ ساله آمریکا (۲۰۱۷ -۲۰۲۱) است که در دوران ریاست جمهوری خود نه تنها به گسترش شکاف طبقاتی در جامعه آمریکا دامن زد بلکه با ایجاد یک دوقطبی قدرت در سطح کلان، جامعه آمریکای تا گلو در مشکلات ناشی از مرگ و میر ناشی از بیماری کرونا(کووید-۱۹) را دستخوش جنگهای ایالتی و نژادپرستی نیز کرده است.