رئیس جمهور آمریکا در اظهاراتی تازه مدعی شد که نسبت به اجرای اصلاحیه ۲۵اُم قانون اساسی علیه خود، هیچ گونه نگرانی ندارد!