سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در تداوم دخالت واشنگتن در امور داخلی ایران و حمایت از ناآرامی‌ها و آشوب‌ها در ایران، در واکنش به آتش سوزی زندان اوین اعلام کرد که گزارش‌ها را با فوریت پیگیری می‌کنیم.