مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اذعان کرد: تحریم‌ها نتوانسته است جنگ را فورا متوقف کند.