رئیس جمهور گینه استوایی با صدور پیامی، انتخاب ابراهیم رییسی به عنوان رییس جمهور ایران را تبریک گفت .‌