سازمان غذا و داروی آمریکا مصرف Cabenuva را برای بزرگسالانی که بیماری خود را با استفاده از دارو‌های متداول HIV کنترل کرده‌اند، مورد تایید قرار داده است.