مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفتگو با وزیر خارجه چین بر ضرورت پیگیری دیپلماسی با ایران برای اجرای کامل برجام تأکید کرد.