وزیر جنگ اسرائیل گفت: توافق هسته‌ای ایران در اتاق اورژانس قرار دارد.