وزیر خارجه آمریکا در پیامی توئیتری با اشاره به گفتگوی تلفنی روز گذشته با همتای سعودی خود از ریاض به عنوان شریک امنیتی مهم واشنگتن یاد کرد.