وزیر خارجه آمریکا گفت، تلاش‌های یورش به کنگره از سوی حامیان ترامپ توانایی کشور را برای سخن گفتن درباره دموکراسی و حقوق بشر مخدوش کرده است.