وزیر خارجه آمریکا در تماس با رئیس تشکیلات خودکردان فلسطین، حملات موشکی را محکوم کرد.