وزارت امور خارجه عراق در اعتراض به دیدار بدون هماهنگی وزیر دفاع ترکیه از شمال عراق، کاردار سفارت ترکیه در بغداد را احضار کرد.