ایران دیپلماسی از ۱۳۸۴ تا کنون

رسانه های الکترونیک این روزها جایگاه ویژه ای در آگاهی بخشی دارند . ایران دیپلماسی رسانه بخش خصوصی است و از سال ۱۳۸۴ پا در عرصه اطلاع رسانی گذاشته است .