هند و نامیبیا برای بازگرداندن یوزپلنگ به جنگل‌های هند برنامه مشترکی آغاز کردند.