رییس جمهوری آمریکا به دنبال افزایش شمار مبتلایان بیماری کووید ۱۹ و احتمال شیوع موج چهارم کرونا گفت: ایالات متحده در برابر کرونا هنوز با مرگ و زندگی مواجه است.