رییس جمهور جدید آمریکا پیمان اتمی با روسیه را برای ۵ سال تمدید می‌کند.