دولت آمریکا اعلام کرد، اکثر دادستان‌های فدرالی را که در دولت پیشین به سمت خود منصوب شده‌اند برکنار خواهد کرد.