بایدن گفت مسئولیت تامین امنیت مراسم تحلیف را دستگاه نیرو‌های امنیتی مخفی برعهده دارد.