با وجود اینکه دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای نسبتا خوش اقبال نشان دادند، اما آمارها همچنان حاکی از این است که محبوبیت جو بایدن از هر رئیس‌جمهور دموکرات آمریکا در ۴۴ سال گذشته کمتر است.