ترکیه شنبه شب گزارش داد که هفت تن را در جنوب این کشور به اتهام عضویت در گروهک تروریستی داعش دستگیر کرده است.