مقامات ترکیه اعلام کردند، بیش از ۲۰۰ پرواز از مبداء دو فرودگاه استانبول و به مقصد این دو فرودگاه لغو شد.