سفیر و نماینده ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در ژنو در توییتی نوشت: ایرانیان نقش و مسئولیت کشور‌هایی را که به تروریست‌ها سرپناه، تدارکات و انگیزه داده اند فراموش نمی‌کنند.