وزارت دفاع اوکراین اعلام کرد، همزمان با پیشروی نیروهای روس به طرف ماریوپل، بزرگ‌ترین بندر دریای آزوف، اوکراین “به طور موقت” دسترسی به دریای آزوف را از دست داده است.