دفتر ریاست جمهوری روسیه به خبر درگذشت میخائیل گورباچف واکنش نشان داد.