نماینده روسیه در سازمان‌های بین المللی در وین اتریش، جمعه آینده را دور جدید مذاکرات درباره برنامه جامع اقدام مشترک اعلام کرد و گفت که این مذاکرات در مسیر صحیحی قرار دارد.