بیماری کووید-۱۹ در روز‌های اخیر در ویتنام به شدت اوج گرفته است.