دولت امارات متحده عربی وزیر خارجه این کشور را از سمت خود برکنار کرد.