رسانه های عراق امروز (چهارشنبه) از انفجار ۳ بمب خبر دادند که مرکز بغداد را هدف گرفته بود.