سناتور ارشد آمریکا گفت به شهادت رساندن کودکان فلسطینی امنیت رژیم صهیونیستی را تضمین نمی‌کند و درخصوص اقدام به حمله زمینی به غزه به این رژیم هشدار داد.