کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل اعلام کردند، اعلامیه‌های اضطراری دولت ایالات متحده که مجوز تحریم‌های یک جانبه است منجر به نقض شدید حقوق بشر می‌شود و باید با میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مطابقت داشته باشد.