سفارت اوکراین از نحوه برخورد مقامات صهیونیست با پناهندگان اوکراینی‏، به شدت انتقاد کرد.