نماینده حزب «فرانسه نافرمان» در پارلمان این کشور، دولت «ماکرون» را به سکوت در قبال کمکِ شرکت فرانسوی «لافارژ» به گروهک تروریستی داعش متهم کرد.