قانونگذاران اتحادیه اروپا در انتقاد از وضعیت آزادی‌های اساسی در ترکیه اعلام کردند که مذاکرات پیرامون پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا باید به طور رسمی به تعویق افتد.