با رای نیاوردن نیکول پاشینیان برای بار دوم از پارلمان ارمنستان برای تصدی مقام نخست وزیری، رئیس جمهوری ارمنستان روز ۲۰ ماه ژوئن را به عنوان روز برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی تعیین کرد.