رسانه های کویت از سفر امیر این کشور به آمریکا برای انجام معاینات پزشکی خبر دادند.