مشاور رئیس امارات در امور دیپلماتیک گفت که کشورش صفحه اختلافات با قطر را بسته است.