نخست‌وزیر عراق گفت: من در وضعیتی دشوار روی کار آمدم تا حمام خون و طرح‌های تجزیه عراق را متوقف کنم، از کشور در برابر پیامد‌های درگیری شدید آمریکایی- ایرانی در خاک عراق و نیز نتایج درگیری میان برخی از برادران با یکدیگر حمایت کنم. سپس این امانت را به هر آنکه از طریق انتخابات عادلانه بر سر کار آید، تحویل می‌دهم و کنار می‌روم.