براساس یک گزارش منتشر شده، در صورت موفقیت خلیفه حفتر فرمانده نیرو‌های شرق لیبی در انتخابات روابط بین لیبی و رژیم صهیونیستی به طور رسمی عادی خواهد شد.