بر اساس اعلام مرکز آمار قطر، جمعیت این کشور طی سال گذشته با ورود و استخدام هزاران کارگر مهاجر، با افزایش حدود ۳۷۰ هزار نفری به ۲ میلیون و ۹۴۰ هزار نفر رسیده است.