ماریو ماشونو، روزنامه نگار ایتالیایی به خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در رم گفت: وضعیت کووید در ایتالیا به تدریج رو به وخامت گذاشته است.